WYSZUKIWARKA
 
Witamy na naszej stronie

„Aby ta najstarsza społeczna instytucja kutnowska świeciła innym przykładem i wzorem miłości Ojczyzny polskiej i wysoko nosiła sztandar ku swej chwale i ogólnemu wysokiemu uznaniu”

A. Troczewski

 

Księga pamiątkowa Towarzystwa Strażackiego

    Dr Antoni Troczewski jest jedną z bardziej świetlanych postaci jakie zamieszkiwały Kutno. To honorowy obywatel naszego miasta. Człowiek, wszechstronny, otwarty na zmiany. To on doprowadził do wielu korzystnych zmian, m.in. w Szpitalu św. Walentego czy Ochotniczej Straży Pożarnej.

    Mankamenty jakie Doktor wykrył pośród kutnowskich realiów, nie dotyczyły wyłącznie budynków, czy organizacji. Jako pozytywista dostrzegał u kutnowskiej ludności, m.in. braki kulturowe. Każdy problem jaki zaistniał, znajdował rozwiązanie w umyśle Troczewskiego. Dlatego też doceniając wieloletnie starania Doktora, zdecydowałyśmy się podjąć się utworzenia strony internetowej. Jej głównym celem uczyniłyśmy przedstawienie Państwu zasług lekarza dla naszego miasta i miejscowej ludności.